Mobilyalar覺n覺z覺 Koruyun ! Renk Cila At闤yesi - 釽raniye / 酨tanbul
renk cila - eskitme - lake - boya ve zmpara
 

Since 1985

 
 

 

 
 


 

 Mobilyalarnz Koruyun !    19.09.2012 00:52:43 tarihinde eklendi 

Bu bölümde siz de簟rli tüketicilerimizin de kolayca uygulayabilece簨 baz kontrol usulleri ile mobilyalarnzda ileride meydana gelebilecek kullanm kaynakl sorunlarnz en aza indirgenebilecek ve baz basit uygulamalar ile yllarca zevkle kullanm olana蹥nz olacaktr.
Mobilyalarnzda kullanlm olan MDF ve yonga levha malzemeler a簜ç esasl olup, bu malzemeler üretim esnasnda suya kar maksimum korumaya sahip hale getirilmitir. Fakat klcal ve montaj boluklarndan suyun szmas ile a簜ç esasl malzemelerde ime ve ayrlma gibi durumlar oluabilir. Bunu önlemek için mutlak suretle mobilyalarnz kullanmayabalamadan önce tesisatnzda su szmas olup olmad蹥n ve mobilyalar üzerinde temizlik veya herhangi bir sebeple su birikmelerinin olup olmad蹥na dikkat ediniz.

Oca蹥nzda kaynayan sudan çkan buhar, dolap kapaklarnza ve dolap yanlarna zarar verebilece簨nden davlumbaznz buhar oluumlarna kar kullanmay ihmal etmeyiniz. E簟r bu yüzeyler üzerinde buhar yo繠nlamas olumu ise mutlak suretle yüzeyleri kurulaynz
Dolap kapaklarnzn hareketini sa簰ayan menteeleriniz kapak yükünü tamak üzere dizayn edilmi olup, kapaklarn üzerine ek yüklerin gelmesi menteelerde ileriye dönük sarkma problemleri yaratabilir. Ayrca menteelerinizin daha uzun ömürlü ve sorunsuz çalmas için 6 ayda bir az miktarda makina ya蹥 ile ya簰amanz tavsiye edilmektedir.
Raflarnza 30 kg. yükten fazlasn koymaynz. Zira raflarnz 30 kg yük ta tayacak ekilde dizayn edilmitir. Özellikle rafnz tutan 4 adet raf piminin düzgün ekilde monte edildi簨ni ve iyice yuvasna yerleti簨ni kontrol ediniz. Yerini de簨tirdi簨niz raflarn pimlerini takarken mutlaka yuvasna tam olarak oturmasn sa簰aynz.
Kapa簜 monte edilmi çöp kutular doldu繠nda çöpleri bastrarak sktrmaynz. Bu itiibarla hem kapa蹥nzn sarkmasn engellemi olacak hem de çöp kutularnzn ba簰ant yerlerinden krlmasn önlemi olacaksnz.
Mobilyalarnz temizlerken özellikle eviye montaj sonras su izolasyonu için kullanlm silikon malzemeleri kesinlikle bulundu繠 yerden kaldrmaynz. E簟r görüntüyü bozucu bir ekilde silikonlama ilemi gerçekletirilmi ise montaj gerçekletiren yetkili servise haber vererek düzelttiriniz.
Eviyelerinize bakm ve temizlik ilemlerini önceki bölümde açklanan malzeme tanmlarna uyan ekilde gerçekletiriniz. Akrilik esasl tezgahlar gevrek malzeme olduklar için özellikle l oklardan koruyunuz.
Tezgâh üzerinde herhangi bir sebeple oluabilecek ani s de簨iklikleri tezgahnzn çatlamasna ve tamiri mümkün olmayan arzalara sebep olabilir.
Mobilyalarnzla ilgili herhangi bir ilem yapt蹥nz takdirde mutlaka firmamz yetkililerinizden onay alarak yetkili servislerimize yaptrnz. Yetkili servisimiz dnda yaplan müdahaleler garanti haricidir.
Mobilyalarnzla beraber gelen cihazlarnzn kullanma ve bakm talimatlar için cihaznzla birlikte verilen dokümanlar referans alnz.
Dolaplarn, Ahap çatal bçak gözlerini, mobilya ile gelen herhangi bir ahap bölmeyi kesinlikle bulak makinesinde veya su altnda ykamaynz. Temizlik için cam temizleyici svlar, nemli bez veya nemli sabunlu bez ile silip kurulaynz.
Mobilyanzn ahap bölümlerini mutlak suretle nemden koruyunuz. Ahap tabaklk rafna kesinlikle slak tabak koymaynz. Islak tabaktan süzülen sular tabakl蹥nzn içinde birikerek hasara neden olup ve imeler oluacaktr. E簟r slak tabak koyduysanz su biriken bölgeyi en ksa zamanda kurulaynz.
çeri簨nde gibi solvent maddesi olan malzemelerle yaplacak ilemler mobilyanzn metal aksamna zarar verebilece簨nden bu gibi malzemelerle yaplacak çalmalar mutfak mobilyas montaj öncesinde yaptrnz


Okunma :4277

Faydal bilgilere geri d霵.

 MOB尳YA TAM嵬 G逴LER

 Mobilyalarnzda oluan tm hasarlar tamir ediyoruz. Krk par蓷lar, 蓷tlak par蓷lar
eskimi d籚emeler dahil mobilyalarnz hemen tamir ettire bilirsiniz.
 Hemen Mobilya Tamiri 楁in   Mobilya Tamir bize ulan.

     
     
     

 ANADOLU YAKASI M軬DE!

 Ataehir, Dudullu, Sultanbeyli, ネkmek騽, Ksk, Altunizade, 鈤kdar, Kadk騽, 釽raniye
 Evini yenilemek isteyenler veya yeni tananlara 驆el kampanyamz balamtr.

 Detaylar ve  Mobilya Cila kampanyamzla ilgili bilgi almak i蓾n bize ulan.

 
 
 


Adres
: Ak Veysel Mh. 3054 Sk No: 9 Ataehir - 酨tanbul

Tel :
(0216) 317 73 65  -  (532) 565 75 35               

info@renkcila.com
   -    www.renkcila.com
www.renklimobilyalar.com


Google.com/+Renkcilaatolyesi